Không đề

Ngày 25/07/2007

canhchimleban

Cánh chim trời bay cao

Mang ước mơ cao vút

Bay cùng năm cùng tháng

Một chút gì viển vông

 

Cánh chim trời bay mãi

Kéo một dải mênh mông

Khoảng thời gian thinh lặng

Những khoảnh khắc không tên

 

Cánh chim trời sẽ mỏi

Anh trở về phố xưa

Con đường quen ngày ấy

Một gốc cây xù xì

 

Cánh chim trời lẻ bạn

Đậu xuống cành cây khô

Gốc cây già cũ kĩ

Chết theo cùng tháng năm

 

Xác con chim nhỏ bé

Nằm bơ vơ giữa trời

Gốc cây già đổ xuống

Anh về đứng lặng trông.