CHIỀU

CHIỀU

Tháng 07.2012

dieu

Tặng mẹ những buổi chiều, khi mặt trời ngả xuống dòng sông

Continue reading “CHIỀU”

Advertisements