12.01.2013

Nắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ. Một buổi sáng thứ bảy nhẹ tênh với cà phê sữa đá và những nhịp gõ đều trên bàn phím quen thuộc. Ngày qua, cho những đau thương ngủ yên và gọi tên những giấc mơ màu gió!