ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ GANTT TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ GANTT TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Thực tế cho thấy đã có các nhóm sinh viên gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài NCKH. Một trong những khó khăn mà sinh viên gặp phải đó chính là vấn đề quản lý thời gian của việc thực hiện đề tài. Continue reading “ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ GANTT TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN”

MỘT SỐ LƯU Ý CHO SINH VIÊN KHI TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

MỘT SỐ LƯU Ý CHO SINH VIÊN KHI TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ThS. Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Tuấn Dương

(Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ – CSII)

 Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động nhằm giúp sinh viên có thể rèn luyện và pháp huy khả năng nghiên cứu để góp phần nâng cao chất lượng học tập cũng như vận dụng vào công việc sau này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã có các nhóm sinh viên gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài NCKH. Continue reading “MỘT SỐ LƯU Ý CHO SINH VIÊN KHI TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”