Tuổi 20 và những bài toán về chi phí cơ hội

Tuổi hai mươi dưới góc nhìn của một sinh viên kinh tế

Tôi  – hai mươi hai tuổi,

Tôi  – Một sinh viên thuộc khối ngành kinh tế…

Tuổi hai mươi, cái tuổi mà người ta gọi chung cho những người có tuổi bắt đầu bằng con số hai. Cái tuổi tràn đầy sức sống, cái tuổi được coi là đẹp nhất của cuộc đời của mỗi con người. Continue reading “Tuổi 20 và những bài toán về chi phí cơ hội”