KANG2014 – NHỮNG THÁNG NGÀY TREO VEO

Những tháng ngày trong veo.
Những tháng ngày trong veo – ảnh chụp tại hồ Ea Kar – Đaklak
Advertisements