NHỮNG THÁNG NGÀY TRONG VEO

Chụp tại chùa Xiêm Cán - Bạc Liêu - Tháng 11 năm 2014 - với Bi Đà Lạt
Chụp tại chùa Xiêm Cán – Bạc Liêu – Tháng 11 năm 2014 – với Bi Đà Lạt
Advertisements