2015.01

Hai tiếng thở dài

Buông vào đêm

Hai mái đầu

Cách nhau gần ba mươi năm ngày chào cuộc sống

Những nỗi chông chênh chẳng thể nào thấu

Chỉ còn tiếng thở dài.

Advertisements

2014 và những con số 14

“Năm 2014 mở ra sẽ gần hơn những điều bình an.”

Đó là câu cuối cùng trong bài viết khép lại năm 2013 và mở ra năm 2014.

Thoáng chốc, năm 2014 cũng đi qua.

KANG 3

Ngồi lại một lúc để điểm lại những con số 14. Continue reading “2014 và những con số 14”