Những mùa hoa quỳ lỗi hẹn

2014 – 2015

Hoa dã quỳ ven đường vào hồ Ear Nhái - Đắc Lắc. Ảnh chụp ngày 18/12/2014
Hoa dã quỳ ven đường vào hồ Ear Nhái – Đắc Lắc. Ảnh chụp ngày 18/12/2014

Một ngày mới bắt đầu trong veo như khung trời Đà Lạt tháng mười. Continue reading “Những mùa hoa quỳ lỗi hẹn”

Advertisements