PTKN – TW – KHÁM PHÁ NĂNG LỰC LÀM VIỆC NHÓM CỦA BẢN THÂN

Bài kiểm tra nhằm xác định vai trò mà bạn phù hợp ở trong nhóm theo lý thuyết của Belbin

TRAC NGHIEM BELBIN – TEAM ROLES

Sau khi đã có kết quả, đối chiếu với đặc điểm của từng vai trò trong nhóm theo phân tích dưới đây:

PHAN TICH VAI TRO TRONG NHOM

Chúc các bạn thành công.

Mr. Dương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s