NCKHSV – HƯỚNG DẪN SỐ 1

Chào các bạn! Để thực hiện đề tài NCKH cần có 3 yếu tố: 1 là kiến thức, 2 là phương pháp và 3 là sự kiên nhẫn. Bài viết này giúp các bạn đi những bước đầu tiên trong cuộc hành trình NCKH của mình.

svnckh2015
Nguồn hình ảnh: CLB YRC – FTU

Continue reading “NCKHSV – HƯỚNG DẪN SỐ 1”

Advertisements