KIỂM TRA – KHÁM PHÁ NĂNG LỰC LÀM VIỆC NHÓM CỦA BẢN THÂN

Bài kiểm tra giúp xác định được vai trò của cá nhân trong nhóm theo lý thuyết của Belbin.

Team_Working_Styles_Test (Vietnamese ver)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s