NCKHSV – HƯỚNG DẪN SỐ 1

Chào các bạn! Để thực hiện đề tài NCKH cần có 3 yếu tố: 1 là kiến thức, 2 là phương pháp và 3 là sự kiên nhẫn. Bài viết này giúp các bạn đi những bước đầu tiên trong cuộc hành trình NCKH của mình.

svnckh2015
Nguồn hình ảnh: CLB YRC – FTU


Đầu tiên, không phải là tìm tài liệu hay tìm đề tài gì cả. Bước đầu tiên là các bạn cần hiểu rõ phương pháp NCKH. Các bạn làm việc độc lập trong khoảng 3 tiếng đọc 70 trang tài liệu trong file đính kèm và trả lời các câu hỏi dưới đây. Nghiêm túc trả lời các  câu hỏi dưới đây.


Câu hỏi 1: Đề tài NCKH là gì? Đối tượng Nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu là gì?
Câu hỏi 2: So sánh mục đích và mục tiêu nghiên cứu?
Câu hỏi 3: Phương pháp khoa học là gì? Có những phương pháp khoa học nào?
Câu hỏi 4: Câu hỏi Nghiên cứu là gì?
Câu hỏi 5: Giả thuyết nghiên cứu là gì? Cấu trúc của giả thuyết nghiên cứu?
Câu hỏi 6: Có mấy phương pháp thu thập số liệu? Trình bày ngắn gọn.
Câu hỏi 7: Trinh bày phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên?
Câu hỏi 8: Trình bày phương pháp phỏng vấn trả lời?
Tất cả bài làm hoàn toàn độc lập, cá nhân và tối đa dài 10 trang A4.

Viết theo ngôn ngữ cá nhân, tuyệt đối không được copy và paste.

PP.NCKH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s