TẠO ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU BẰNG CÁCH TÌM ĐẦU RA CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Bài viết dựa trên Học thuyết kỳ vọng của V.Room (1964).
12507148_1026492980727370_5113310025346185042_n

Continue reading “TẠO ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU BẰNG CÁCH TÌM ĐẦU RA CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN”

Advertisements