MẶT TRỜI CỦA TÔI LÀ MỘT CHIẾC BÁNH QUY

Chắc mọi người ai cũng biết câu chuyện của chú ếch ngồi trong đáy giếng và ngắm nhìn bầu trời, thế giới của mình qua cái miệng giếng.3153

Tôi cũng có một bầu trời của mình, một mặt trời của mình. Mặt trời của tôi là một chiếc bánh quy. Continue reading “MẶT TRỜI CỦA TÔI LÀ MỘT CHIẾC BÁNH QUY”