PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Kỳ Nam

Nguyễn Tuấn Dương

Bài viết này giới thiệu một trong hai phương pháp chính được sử dụng trong dự án nghiên cứu thị trường là phương pháp định tính. Đây là phương pháp nhằm giúp có được thông tin với độ tin cậy và xác thực phục vụ cho nhu cầu quản lý doanh nghiệp. Lĩnh vực nghiên cứu thị trường tuy không mới mẻ trên thế giới. Nhưng thời gian gần đây, tại Việt Nam với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và đặc biệt là sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), nhu cầu của các thông tin trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường ngày càng trở nên cấp thiết. Trong việc nghiên cứu và học tập tại các trường đại học khối ngành kinh tế, kinh doanh, nhiều đề tài nghiên cứu của giảng viên và khóa luận, nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng liên quan đến các vấn đề về nghiên cứu thị trường. Nội dung bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quát về phương pháp định tính với mục đích gợi mở cho người đọc hướng nghiên cứu tiếp theo để lựa chọn các phương pháp, công cụ phù hợp để ứng dụng trong dự án, đề tài nghiên cứu của mình.

nghien-cuu-dinh-tinh-ky-nam-tuan-duong

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s