GIỚI THIỆU

NGUYỄN TUẤN DƯƠNG

Sinh ngày: 10 – 01 – 1988

Quê quán: Phước Long – Bình Phước – Việt Nam

Email: tuanduongftu@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/tuanduongftu

Cựu học sinh Chuyên hóa Khóa 1 – trường THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước.

Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học Ngoại thương K45.

Thạc sỹ Kinh doanh – Viện Đào tào Quốc tế (ISB) – Đại học kinh tế Tp. HCM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s